Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện

Vị trí dự án: Tỉnh Ninh Thuận
Tên sản phẩm:
Cáp tín hiệu chống nhiễu truyền thông công nghiệp RS485 2 Pair 22AWG
Mã sản phẩm:
94852B-22
Thương hiệu/Xuất xứ:
Hosiwell Cable/Thái Lan