Nhà máy điện mặt trời Gelex

Vị trí dự án: Tỉnh Quảng Ngãi
Tên sản phẩm:
Cáp tín hiệu chống nhiễu truyền thông công nghiệp  RS485 2 Pair 20AWG LSZH
Mã sản phẩm:
94852B-20-LSZH
Thương hiệu/Xuất xứ:
Hosiwell Cable/Thái Lan