Nhà máy C.P

Vị trí nhà máy: Bình Phước, Đồng Nai, Cần Thơ, Bến Tre
Tên sản phẩm:
Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 1 Pair 1.5mm2
Mã sản phẩm:
IF15001P-LSZH-FR
Thương hiệu:
Hosiwell Cable/ Thái Lan
Tên sản phẩm:
Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 1 Pair 2.5mm2
Mã sản phẩm:
IF25001P-LSZH-FR
Thương hiệu:
Hosiwell Cable/ Thái Lan
Tên sản phẩm:
Cáp chống cháy 2 Core 2.5mm2
Mã sản phẩm:
PM25002C-LSZH-FR
Thương hiệu:
Hosiwell Cable/ Thái Lan