Nhà máy Coca Cola

Tên sản phẩm: Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 1 Pair 18AWG
Mã sản phẩm:
9218
Thương hiệu:
Hosiwell Cable/ Thái Lan
Tên sản phẩm:
Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu truyền thông công nghiệp RS485 1 Pair 24AWG
Mã sản phẩm:
94851B-24
Thương hiệu:
Hosiwell Cable/ Thái Lan
Tên sản phẩm:
Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 1 Pair 1.5mm2
Mã sản phẩm:
IF15001P-LSZH-FR
Thương hiệu:
Hosiwell Cable/ Thái Lan
Tên sản phẩm:
Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 1 Pair 2.5mm2
Mã sản phẩm:
IF25001P-LSZH-FR
Thương hiệu:
Hosiwell Cable/ Thái Lan