Nhà máy Cargill

Tên sản phẩm: Cáp tín hiệu chống nhiễu chống cháy 1 Pair 1.5mm2
Mã sản phẩm:
IF15001P-LSZH-FR
Thương hiệu:
Hosiwell Cable/ Thái Lan
Tên sản phẩm:
Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 1 Pair 2.5mm2
Mã sản phẩm:
IF25001P-LSZH-FR
Thương hiệu:
Hosiwell Cable/ Thái Lan
Tên sản phẩm:
Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 2 Pair 1.5mm2
Mã sản phẩm:
IF15002P-LSZH-FR
Thương hiệu: Hosiwell Cable/ Thái Lan