Crescent Mall

Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm:
Cáp tín hiệu chống nhiễu 1 Pair 18AWG
Mã hàng:
9218
Nhãn hiệu/Xuất xứ:
Hosiwell Cable/ Thailand
Hạng mục:
Hệ thống âm thanh thông báo