Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 TP.HCM

Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh
Hạng mục:

Hệ thống gọi y tá
Hệ thống BMS
Thương hiệu/Xuất xứ: Hosiwell Cable/Thái Lan
Tên sản phẩm – Mã hàng: Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 1 Pair 18AWG – 9218
Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 Pair 18AWG – 9218-2P
Cáp mạng LAN Cat.6 UTP – 30022-BL