Cáp chịu nhiệt/Cáp bù nhiệt

Việc đo và kiểm soát nhiệt độ có nhanh chóng trở nên quan trọng hơn với những tiến bộ vượt bậc của tất cả các ngành công nghiệp trong những năm gần đây. Đặc biệt, cáp chịu nhiệt Extension và Cáp bù nhiệt Compensating Cables là những loại cáp không thể thiếu để quản lý hệ thống sưởi tự động hóa và tiết kiệm lao động như thép,hóa học, năng lượng điện, xử lý chất thải công nghiệp, các tinh chế đơn tinh thể bán dẫn, và các máy ép nhựa tổng hợp, vv