Thanh toán

1. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT:

Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt chỉ áp dụng đối với khu vực nội thành TP.HCM và đơn hàng có hóa đơn dưới 20 triệu đồng.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC:

Áp dụng cho trường hợp đơn hàng có hóa đơn lớn hơn 20 triệu đồng và khách hàng tỉnh

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH HUỲNH CHẤN DUY

Số tài khoản: 025.100.2700476

                                                                  Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Tây, TP.HCM