CÁP TÍN HIỆU CHỐNG NHIỄU KHÁNG CHÁY - FIRE PROTECTION CABLE

Cáp tín hiệu chống nhiễu kháng cháy Hosiwell được sử dụng cho hệ thống báo cháy. Cáp được cấu tạo với lớp nhựa PVC cách điện, chống nhiễu 100% màng Aluminium và lớp vỏ kháng cháy ít khói LSZH (Low smoke zero halogen).

Cáp có các tiêu chuẩn: 18AWG và 16AWG