Cáp điều khiển

Cáp điều khiển – control cables – là cáp dùng để truyền tải tín hiệu từ các thiết bị máy móc đến các thiết bị điều khiển từ xa khi bị giới hạn về khoảng cách không thể dùng sóng điện từ. Cáp điều khiển có 2 loại: Cáp điều khiển chống nhiễu và Cáp điều khiển không chống nhiễu