Liên hệ

Công ty TNHH Huỳnh Chấn Duy

Tax No.: 0312.634.717

Headquarters: 994A/61F Huynh Tan Phat Street, Tân Phú Ward, District 7, Hochiminh City
Sales office: B16.02 Sunrise Cityview, 33 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, District 7, Hochiminh City 
Tel: 0931 774 802
Email: sales@huynhchanduy.com

Phòng kinh doanh:

Ms. Trâm: 0917 608 638 Email: kinhdoanh01@huynhchanduy.com Skype: tram_anh1803
Ms. Tú: 0942 997.038                                          Email: kinhdoanh03@huynhchanduy.com                                                                   Skype: HCD sales 03
Ms. Dung:                     0931.774.801 Email: kinhdoanh02@huynhchanduy.com                                   Skype:      kinhdoanhhcd02                              

 

Liên hệ mua hàng: