CHỨNG NHẬN UL LÀ GÌ?

UL (Underwriters Laboratories) là 1 công ty tư vấn và cấp giấy chứng nhận, có trụ sở tại Mỹ. UL cung cấp các chứng nhận đảm bảo an toàn, xác nhận, kiểm thử, thanh tra, kiểm toán, tư vấn, đào tạo cho nhiều loại khách hàng, bao gồm các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, hoạch định chính sách, nhà quản lý, các công ty dịch vụ và người tiêu dùng.

UL là bên thứ ba độc lập, hoạt động đánh giá của họ được tiến hành không vì lợi ích của tổ chức, cũng không vì lợi ích tài chính đối với sản phẩm. Do đó, người tiêu dùng có thể tin tưởng con dấu do UL phê duyệt là hoàn toàn khách quan, không chịu bất cứ tác động nào từ phía nhà sản xuất.

UL đã mở rộng thành một tổ chức có 64 phòng thí nghiệm, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận tại 104 quốc gia.

Giá trị của chứng nhận UL

Chứng nhận UL giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường toàn cầu và phân biệt rõ ràng các sản phẩm của bạn trên thị trường

UL đánh giá các sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về an toàn, hiệu suất, chất lượng, tác động môi trường và tuân thủ quy định theo yêu cầu cho thị trường ở Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Trung Đông, Châu Âu và Châu Á.

Vì sao chứng nhận UL có giá trị?

Giúp đảm bảo tuân thủ và giảm trách nhiệm, rủi ro trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Giúp các nhà sản xuất đạt được lợi thế cạnh tranh dựa trên chất lượng, danh tiếng và dịch vụ, làm cho các nhà sản xuất hàng giả hoặc hàng kém chất lượng trở nên khó khăn hơn.

Giúp đảm bảo chuỗi cung ứng phù hợp hơn, cạnh tranh công bằng hơn trên thị trường, giảm rủi ro và chi phí liên quan đến các sản phẩm không an toàn, đồng thời giúp bảo vệ danh tiếng thương hiệu.

UL là chứng nhận toàn cầu được chấp nhận ở Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á, xếp thứ hai về số lượng chứng chỉ CB được phát hành trên toàn thế giới.

Các sản phẩm được chứng nhận UL của Hosiwell Cable

Cáp truyền thông – Communications cable

Cáp truyền hình – Community antenna television cable

Cáp xử lý dữ liệu – Data processing cable

Cáp báo cháy – Fire alarm cable