BẢNG QUY ĐỔI CHỈ SỐ AWG

Chỉ số AWG (American Wire Gauge) là chỉ số kích cỡ dây dẫn theo tiêu chuẩn Mỹ.

Chỉ số AWG tỷ lệ nghịch với kích cỡ dây dẫn, chỉ số AWG càng nhỏ thì kích cỡ dây càng lớn. Vì AWG được tính theo số lần kéo sơi qua khuôn, số khuôn kéo càng ít (chỉ số AWG nhỏ) tương đương với cỡ dây lớn

Dưới đây là bảng quy đổi chỉ số AWG ra mm2

 bang quy doi